Selecteer een pagina

Algemene informatie

Hoe kan ik iemand anders mijn zaken laten waarnemen?

Als u niet (meer) goed in staat bent om zelf uw financiële of persoonlijke zaken te regelen, dan mag iemand anders dat voor u doen. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. 

U kunt zich in gesprekken en beslissingen laten ondersteunen door uw partner, kind of ander familielid. Ook kan die persoon gemachtigd worden om voor u betalingen te doen of andere zaken voor u te beheren.  

Het gaat nog een stap verder als u niet meer zelf over bepaalde onderwerpen kan (of mag) beslissen. Er wordt dan iemand aangewezen die dat voor u gaat doen. Dit kan alleen met goedkeuring van een rechter. Daarvoor zijn de onderstaande drie mogelijkheden. 

1. Mentorschap 

De rechter kan een mentor aanwijzen voor mensen die zelf niet goed voor hun persoonlijke belangen kunnen opkomen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of een psychische aandoening.

De mentor neemt beslissingen op het persoonlijk vlak, bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De persoon om wie het gaat blijft wel handelingsbekwaam en mag over andere onderwerpen wel zelf beslissingen nemen. 

2. Onderbewindstelling 

Dit is een maatregel voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke toestand niet in staat zijn hun financiële zaken te regelen en daardoor in problemen komen.

De rechter wijst dan een bewindvoerder aan die die de financiële zaken van die persoon overneemt. De persoon om wie het gaat, blijft handelingsbekwaam en mag over andere onderwerpen wel zelf beslissingen nemen. 

3. Ondercuratelestelling 

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen.

De rechter benoemt dan een curator, die beslist over geld, verzorging en begeleiding van die persoon. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt handelingsonbekwaam en mag over bijna niets meer zelf beslissen. 

Wie kan tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd? 

In principe kan iedereen die meerderjarig is en dat wil, tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd. Dit kan een professionele bewindvoerder, mentor of curator zijn maar in sommige gevallen ook familie.  

Hoe vraag ik mentorschap, bewindvoering of curatorstelling aan?

Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen die moeten worden aangevraagd bij de kantonrechter. Hiervoor zijn speciale formulieren.

Het aanvragen van deze maatregelen bij de rechter kost geld, waarvan u een deel betaalt in de vorm van ‘griffierechten’. Als u deze kosten niet kunt betalen, kunt u misschien in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Zie hiervoor www.rijksoverheid.nl

Meer informatie over ondercuratelestelling, bewindvoering en mentorschap

Meer informatie over ondercuratelestelling, bewindvoering en mentorschap, de kosten en de benodigde formulieren kunt u vinden op de volgende websites: 

Hulp nodig bij het aanvragen van een mentorschap, bewindvoering of ondercuratelestelling?

U kunt hiervoor contact opnemen met Els of Lia. Zij geven u graag uitleg en advies en ondersteunen u bij uw aanvraag.

Direct contact opnemen