Selecteer een pagina

Bewindvoering

Video van de rechtbank met uitleg over bewindvoering.

Dit is een maatregel voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke toestand niet in staat zijn hun financiële zaken te regelen en daardoor in problemen komen.

De rechter wijst dan een bewindvoerder aan die die de financiële zaken van die persoon overneemt. De persoon om wie het gaat, blijft handelingsbekwaam en mag over andere onderwerpen wel zelf beslissingen nemen. 

Stappenplan

Stap 1: Aanvraag

Aanvraag beschermingsbewind / mentorschap / curatele
Aanmelding door uzelf, familielid of hulpverlener. Wij noteren graag een aantal gegevens om een dossier aan te maken.
Heeft u al een bewindvoerder, mentor of curator, maar wilt u overstappen, dan zullen wij eerst met hen contact opnemen.

Stap 2: Intake plannen

Wij plannen zo snel mogelijk een intakegesprek bij u thuis in. Bij dit gesprek kunt u een familielid of hulpverlener uitnodigen om bij aanwezig te zijn. Uiteraard is dit niet verplicht.

Stap 3: Intakegesprek

Tijdens het intake gesprek zal uw situatie worden besproken. Er zal worden beoordeeld of wij u van dienst kunnen zijn. De benodigde formulieren worden ingevuld. Tot slot wordt er een kopie van uw legitimatiebewijs gemaakt en bekeken welke informatie nog aangeleverd dient te worden.

Stap 4: verzoekschrift versturen

Na het intakegesprek zullen wij, namen u het verzoekschrift opstellen voor de rechtbank met de benodigde bewijsstukken: akkoordverklaring, bereidverklaring, plan van aanpak, budgetplan, voorlopige schuldenlijst, mentorschapsplan en een overzicht van uw huidige situatie.

Stap 5: hoorzitting rechtbank

Na +- 3 tot 10 weken.
Voordat u een uitnodiging ontvangt van de Rechtbank krijgt u eerst een nota griffiekosten. De Kantonrechter wilt u persoonlijk spreken over het verzoek en beslist na dit gesprek of hij een maatregel uitspreekt. Een zitting duurt ongeveer 10 minuten. Of Els of Lia is bij deze zitting aanwezig.  Indien het voor u niet mogelijk is zelf naar de Rechtbank te gaan kan een verzoek gedaan worden voor een zitting bij uw thuis.

 

Stap 6: Beschikking bewind, mentorschap of curatele

Na +- 2 tot 6 weken.
Tijdens de hoorzitting heeft de kantonrechter aangegeven welke beslissing hij neemt en welke maatregel er wordt uitgesproken. Deze uitspraak wordt vastgelegd in een beschikking. Deze wordt zowel naar u als ons verzonden. In sommige gevallen wordt een bewind opgenomen in het bewind- en curateleregister. Curatele wordt altijd in dit register opgenomen.

Stap 7: Rekeningen openen

Met deze beschikking worden door ons een tweetal rekeningen op uw naam geopend bij de Rabobank. Zodra deze rekeningen bekend zijn zullen wij uw werkgever of uitkeringsinstantie informeren over het bewind of curatele en hen verzoeken om de gelden in de toekomst op de beheerrekening te storten. De pinpas van de leefgeldrekening wordt naar uw huisadres gestuurd.

Stap 8: Budgetplan opstellen

Na +- 4 weken
Uw budget zal worden opgesteld en instanties en eventueel schuldeisers worden aangeschreven met het verzoek om de correspondentie in de toekomst naar Postbus 16 5250 AA Vlijmen toe te zenden. Zodra het eerste inkomen binnen is zullen wij, indien mogelijk, starten met het verrichten van uw betalingen.

Stap 9: Beschrijving van het bewind

De rechtbank verwacht binnen 4 maanden na aanvang van het bewind een boedelbeschrijving. Hierin worden uw vermogen en schulden beschreven. Deze zal met u worden besproken en dient u te ondertekenen.

Stap 10: Schuldhulpverlening

Indien uw financiële situatie volledig bij ons in beeld is én uw budget positief en stabiel is beoordelen wij, wanneer er sprake is van schulden, welke mogelijkheden er voor uw zijn.
Zie overzicht schuldtrajecten

Stap 11: Rekening en verantwoording

Jaarlijks stellen wij een rekening en verantwoording op. In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven over dat jaar vermeld. Ook wordt de voortgang van het bewind hierin beschreven. Deze dient door u voor akkoord getekend te worden waarna wij deze naar de rechtbank zullen sturen.