Selecteer een pagina

Mentorschap

De rechter kan een mentor aanwijzen voor mensen die zelf niet goed voor hun persoonlijke belangen kunnen opkomen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of een psychische aandoening.

De mentor neemt beslissingen op het persoonlijk vlak, bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De persoon om wie het gaat blijft wel handelingsbekwaam en mag over andere onderwerpen wel zelf beslissingen nemen. 

Stappenplan

Stap 1: Aanvraag

Aanvraag beschermingsbewind / mentorschap / curatele
Aanmelding door uzelf, familielid of hulpverlener. Wij noteren graag een aantal gegevens om een dossier aan te maken.
Heeft u al een bewindvoerder, mentor of curator, maar wilt u overstappen, dan zullen wij eerst met hen contact opnemen.

Stap 2: Intake plannen

Wij plannen zo snel mogelijk een intakegesprek bij u thuis in. Bij dit gesprek kunt u een familielid of hulpverlener uitnodigen om bij aanwezig te zijn. Uiteraard is dit niet verplicht.

Stap 3: Intakegesprek

Tijdens het intake gesprek zal uw situatie worden besproken. Er zal worden beoordeeld of wij u van dienst kunnen zijn. De benodigde formulieren worden ingevuld. Tot slot wordt er een kopie van uw legitimatiebewijs gemaakt en bekeken welke informatie nog aangeleverd dient te worden.

Stap 4: verzoekschrift versturen

Na het intakegesprek zullen wij, namen u het verzoekschrift opstellen voor de rechtbank met de benodigde bewijsstukken: akkoordverklaring, bereidverklaring, plan van aanpak, budgetplan, voorlopige schuldenlijst, mentorschapsplan en een overzicht van uw huidige situatie.

Stap 5: hoorzitting rechtbank

Na +- 3 tot 10 weken.
Voordat u een uitnodiging ontvangt van de Rechtbank krijgt u eerst een nota griffiekosten. De Kantonrechter wilt u persoonlijk spreken over het verzoek en beslist na dit gesprek of hij een maatregel uitspreekt. Een zitting duurt ongeveer 10 minuten. Of Els of Lia is bij deze zitting aanwezig.  Indien het voor u niet mogelijk is zelf naar de Rechtbank te gaan kan een verzoek gedaan worden voor een zitting bij uw thuis.

 

Stap 6: Beschikking bewind, mentorschap of curatele

Na +- 2 tot 6 weken.
Tijdens de hoorzitting heeft de kantonrechter aangegeven welke beslissing hij neemt en welke maatregel er wordt uitgesproken. Deze uitspraak wordt vastgelegd in een beschikking. Deze wordt zowel naar u als ons verzonden. In sommige gevallen wordt een bewind opgenomen in het bewind- en curateleregister. Curatele wordt altijd in dit register opgenomen.

Stap 7

Nader kennismaken met u en uw zorgverleners. Zorgplannen doornemen en waar nodig aanpassen. Bijwonen Multi disciplinair overleg (MDO). Indien nodig hulp en zorg inzetten.

Stap 8

Jaarlijks evaluatie mentorschapsplan met u, uw familie en betrokken hulpverleners.